Welkom bij PVV Zoetermeer

PVV roept gemeente op tot realisme  - Zoetermeers afvalbeleid is ondoordacht

PVV roept gemeente op tot realisme - Zoetermeers afvalbeleid is ondoordacht

In maart 2020 greep het corona-virus snel om zich heen. Het kabinet besloot tot een zogenaamde ''intelligente'' lockdown. Kantoren bleven leeg, mensen bleven thuis. Het nieuwe thuiswerken werd de standaard die nog maanden zou duren, zo weten we nu, met alle effecten van dien...

PVV maant college tot actie - Schriftelijke vragen “Z.s.m. evaluatie uitstallingenverbod”

PVV maant college tot actie - Schriftelijke vragen “Z.s.m. evaluatie uitstallingenverbod”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen ''Plannen wijziging afvalbeleid onacceptabel. Hou onze stad leefbaar!''

Schriftelijke vragen ''Plannen wijziging afvalbeleid onacceptabel. Hou onze stad leefbaar!''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Schriftelijke vragen “Voorkom hogere energierekeningen voor onze burgers”

Schriftelijke vragen “Voorkom hogere energierekeningen voor onze burgers”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

PVV moties ''Blijven betrekken omwonenden'' en '''Zsm evalueren uitstallingenverbod'' aangenomen!

PVV moties ''Blijven betrekken omwonenden'' en '''Zsm evalueren uitstallingenverbod'' aangenomen!

De PVV moties ''Blijven betrekken omwonenden'' en ''Z.s.m. evalueren verbod uitstallingen Stadshart'' zijn tijdens de raadsvergadering van 13 juli aangenomen. De gemeente blijft daardoor in overleg met omwonenden van markt 10, en er wordt gewerkt aan een oplossing voor het uitstallingenverbod.

PVV Motie ''Aanpakken illegale afvaldumpingen'' AANGENOMEN!

PVV Motie ''Aanpakken illegale afvaldumpingen'' AANGENOMEN!

Goed nieuws! PVV motie ''Aanpakken illegale afvaldumpingen'' is tijdens de raadsvergadering van 29 juni aangenomen! Het is hoog tijd, want de vervuiling van Zoetermeer begint structureel te worden. Het college gaat nu maatregelen onderzoeken om illegale afvaldumpingen tegen te gaan. De motie werd mede-ingediend door LHN, VVD, SP en PDVZ.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...